Stell av dyr og kjæledyr generelt

Alle levende vesener trenger grunnleggende ting som vann, luft og mat. Dyr i naturen må dekke sine grunnleggende behov på egen hånd. Dette gjør de for eksempel ved å fange mindre dyr som de spiser, beite på trær og gress, eller ved å spise åtsel. De har gjerne pels som holder dem varme om vinteren, og er utviklet for å tåle omgivelsene de bor i. Når vi mennesker tar til oss dyr, vil som regel dyrene ha helt andre forutsetninger. En liten selskapshund eller et marsvin er for eksempel helt hjelpeløs dersom eieren ikke er der for å dekke dens behov.

Mat og drikke

Det kanskje mest grunnleggende du må sørge for, er at dyrene du har omsorg for får i seg nok mat og drikke. En bonde må for eksempel passe på at kyrne får stor nok tilførsel av høy og gress, mens en hundeeier må passe på at hunden spiser tørrfôr og annen hundemat. Dyrene dine skal også ha tilgang til rent drikkevann til enhver tid, da de ikke har mulighet til å si ifra hvorvidt de er tørste eller ikke. Du må også sørge for å gi dyret ditt riktig mat. En hund skal for eksempel ikke ha sjokolade og bør unngå menneskemat.

Husly og varme

Mange kjæledyr og husdyr er ikke rustet for å kunne bo utendørs i Norge om vinteren. Dyret skal derfor ha mulighet til å kunne varme seg og søke ly innendørs. Kyr er det for eksempel vanlig å holde inne i fjøset om vinteren, mens en hund gjerne bor sammen med eierne sine innendørs hele året. Noen dyr lever fint utendørs store deler av året, noe som for eksempel gjelder kaniner. Men også de bør tas inn i de kalde vintermånedene. Katter får ofte muligheten til å være ute store deler av året, da dette er nokså selvstendige skapninger.